Sobre l’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Anxaneta és l’entitat a través de la qual ens organitzem les famílies de l’Anxaneta per participar en la vida i el funcionament de l’escola, i a la vegada organitzar i gestionar un munt de serveis que complementen i reforcen l’acció educativa del centre.

  • L’AFA és el punt de trobada de les famílies de l’escola que volen participar activament en la vida de l’escola.
  • L’AFA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu de l’escola per tractar i discutir temes que afecten de forma general a tot el conjunt de les famílies.
  • L’AFA és una entitat representativa de tots els seus socis (famílies dels alumnes de l’escola) i en defensa els seus interessos davant dels principals òrgans de gestió i direcció del centre.
  • L’AFA és una entitat organitzada i estructurada que organitza i gestiona serveis que complementen l’acció de l’escola i faciliten la integració entre la vida escolar, familiar i laboral.

Què s’ha de fer per formar part de l’AFA?

Per formar part de l’AFA s’ha de pagar una quota anual de 30€ l’any per família. Per qualsevol dubte respecte la quota us podeu posar en contacte amb AFA a través del correu electrònic.

Quins drets tenen els socis?

Totes les famílies de l’AFA tenen el dret de:

  • Participar en les assemblees i altres trobades convocades per a la discussió, participació i debat.
  • Participar activament en les comissions i grups de treball.
  • Ésser elegit membre de la Junta directiva.
  • Estar informat permanentment de les accions de l’entitat i de les decisions preses per la junta directiva i els acords de l’assemblea a través del correu electrònic, el web afaanxaneta.cat o les cartelleres situades a l’escola.
  • Aportar idees, iniciatives i opinions a través de les comissions de treball, trobades i assemblees.
  • Gaudir dels serveis prestats per l’AFA, com les activitats extraescolars, el servei de menjador, el servei de permanències, i els casalets i activitats de vacances així com formar part de la colla gegantera i tabals.