AssembleesCurs 2023-2024

 • Dia: Dimarts 14 de novembre de 2023
 • Hora: 20:15h, convocatòria única (durada màxima 2h 15min)
 • Lloc: Biblioteca de l’escola (accés per cantonada C/Solís amb Floridablanca).

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (Acta assemblea 29/11/2022).
 2. Tancament econòmic del curs 2022-2023.
 3. Presentació de candidatures i projectes.
 4. Pressupost per al curs 2023-2024.
 5. Sol·licitud subvenció ACOL pel curs 2024-25. Presentació i votació.
 6. Votació de la nova junta.
 7. Valoració de la modalitat de quota separada i accions de cara al curs vinent
 8. Sobrevinguts.
 9. Precs i preguntes.

Documents

Funcionament de la reunió:

 • Per tal d’agilitzar l’assemblea, l’acta anterior no es llegirà per a la seva aprovació. Es recomana haver-la llegit prèviament. La podeu trobar aquí.
 • Si voleu presentar candidatura per formar una junta de l’AFA de l’Escola Anxaneta, informeu a la junta actual per tal de considerar-ho a l’apartat de presentació de candidatures i projectes.
 • Per qualsevol dubte podeu contactar amb l’AFA per correu electrònic a info@afaanxaneta.cat o a la pàgina de contacte.

Curs 2022-2023

 • Dia, hora i lloc: dimarts 29 de novembre de 2022 a les 20:00h a la biblioteca de l’escola

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (Acta assemblea 24/11/2021).
 2. Tancament econòmic del curs 2021-2022.
 3. Pressupost per al curs 2022-2023.
 4. Votació modalitat casal d’estiu (jornada intensiva o partida)
 5. Votació propostes pressupost participatiu (si n’hi ha)
 6. Explicació del nou model de quota separada a partir del curs 2023-2024
 7. Sobrevinguts.
 8. Precs i preguntes.

Documents


Curs 2021-2022

 • Dia, hora i lloc: dimecres 10 de novembre de 2021, a les 20:15h al gimnàs de l’escola

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (Acta assemblea 24/10/2020).
 2. Tancament econòmic del curs 2020-2021.
 3. Acomiadament del President.
 4. Presentació de candidatures i projectes.
 5. Pressupost per al curs 2021-2022.
 6. Votació de la nova junta.
 7. Votació quota integrada AFA.
 8. Sobrevinguts.
 9. Precs i preguntes.

Documents:


Curs 2020-2021

 • Dia, hora i lloc: 24 de novembre de 2020, a les 20.15h de forma telemàtica*)

* A causa de la COVID-19 i segons les restriccions establertes per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró: RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Normativa local (Ajuntament de Mataró) en relació a la cessió d’espais públics en reunions no previstes en les excepcions de la resolució enunciada. D’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, s’autoritza a la realització de reunions i a l’adopció d’acords a través de videoconferència o d’altres mitjans telemàtics encara que els estatuts de l’entitat no ho prevegin.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’Acta de l’assemblea anterior (Acta assemblea 11-03-20)
 2. Tancament pressupost curs 2019-2020
 3. Pressupost per al curs 2020-2021
 4. Renovació càrrecs junta
 5. Comissió de quotes AFA
 6. Inversió directa (COVID-19)
 7. Projecte pati
 8. Menjador – SIEI
 9. Sobrevinguts
 10. Precs i preguntes

Documents:


Curs 2019-2020 (extraordinària)

 • Dia, hora i lloc: 11 de març de 2020, a les 20.15h a la biblioteca de l’escola

Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les tres assemblees anteriors:
 2. Presentació de la nova junta de l’AFA
 3. Tancament pressupost curs 2018-2019
 4. Pressupost per al curs 2019-2020
 5. Inversió directa (resultats enquesta de millores a l’escola)
 6. Sobrevinguts
 7. Precs i preguntes

Documents